Dziećmorowice
Dziećmorowice leżą w południowo – zachodniej części Polski, gminie Walim. Wieś Dziećmorowice, to jednocześnie sołectwo Dziećmorowice gminy Walim, której integralnymi częściami są: Nowa Wieś, Nowy Julianów i Stary Julianów.
1% podatku na rzecz OSP

mini
ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KRS: 0000116212

Przekaż 1% na OSP
58-308 Dziećmorowice
Sienkiewicza 18

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jak co roku kieruje prośbę do wszystkich identyfikujących się ze Związkiem o wspólne zaangażowanie w kampanię „1% podatku na rzecz Związku OSP RP”.

Ostrzeżenia meteorologiczne

Mapa ostrzeżeń dla Polski

Burze
Mapa burzowa Polski
ROKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW

Aktualny rozkład jazdy autobusów dowożących dzieci do szkoły w Jugowicach i Walimiu w roku szkolnym 2014/2015

Stary i Nowy Julianów-godz.7.00
Wałbrzych-Kozice ul. Strzegomska 6 - godz. 7.05
Dziećmorowice ul. Sienkiewicza 75 (świetlica) - godz.7.20
Dziećmorowice ul. Sienkiewicza 57 - godz.7.22
Dziećmorowice ul. Sienkiewicza 18 - godz.7.25
Dziećmorowice ul. Bystrzycka 54 - godz.7.30
Wałbrzych Rusinowa rondo - godz.7.32
Wałbrzych ul. Bystrzycka (basen) - godz.7.35
Wałbrzych ul. Noworudzka 8 - godz.7.40

Kalendarz imprez 2016
kalendarz-imprez2
Gmina Walim

Polecamy
LZS „Sudety”

Artystyczne pasje mieszkanek Walimia

  • Projekt „Artystyczne pasje mieszkanek Walimia” realizowany jest przez Fundację Wałbrzych 2000 z siedzibą w Wałbrzychu w partnerstwie z Urzędem Gminy Walim, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
  • Rekrutacja do projektu otwarta jest dla wszystkich mieszkanek (tylko pań) gminy wiejskiej Walim (niepracujące, bez względu na wiek, wykształcenie, wyznanie, orientację seksualną)
  • Okres realizacji projektu: 1 października 2012 r. – 31 stycznia 2013 r.
  • W ramach projektu przewidziano 2 pakiety szkoleń 60-godzinny kurs wizażu i stylizacji paznokci z 30-godzinnym kursem komputerowym, drugi pakiet obejmuje warsztaty wyrabiania biżuterii i modnych dodatków 60 godzin z 30 godzinnym kursem komputerowym.
  • Uczestnik może wziąć udział tylko w jednym pakiecie szkoleń
  • Ukończenie kursów i warsztatów kończy się uzyskaniem certyfikatu i zaświadczeniu o udziale w szkoleniu. Aby ukończyć szkolenie frekwencja uczestnika musi wynosić min. 90%.
  • Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnik ma zagwarantowany bezpłatny transport do i z miejsca szkolenia oraz catering.
  • Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.