Dziećmorowice

Dziećmorowice leżą w południowo – zachodniej części Polski, gminie Walim. Wieś Dziećmorowice, to jednocześnie sołectwo Dziećmorowice gminy Walim, której integralnymi częściami są: Nowa Wieś, Nowy Julianów i Stary Julianów.

1% podatku na rzecz OSP

mini
ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KRS: 0000116212

Przekaż 1% na OSP
58-308 Dziećmorowice
Sienkiewicza 18

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jak co roku kieruje prośbę do wszystkich identyfikujących się ze Związkiem o wspólne zaangażowanie w kampanię „1% podatku na rzecz Związku OSP RP”.

Ostrzeżenia meteorologiczne

Mapa ostrzeżeń dla Polski

Burze

Mapa burzowa Polski

ROKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW

Aktualny rozkład jazdy autobusów dowożących dzieci do szkoły w Jugowicach i Walimiu w roku szkolnym 2014/2015

Stary i Nowy Julianów-godz.7.00
Wałbrzych-Kozice ul. Strzegomska 6 - godz. 7.05
Dziećmorowice ul. Sienkiewicza 75 (świetlica) - godz.7.20
Dziećmorowice ul. Sienkiewicza 57 - godz.7.22
Dziećmorowice ul. Sienkiewicza 18 - godz.7.25
Dziećmorowice ul. Bystrzycka 54 - godz.7.30
Wałbrzych Rusinowa rondo - godz.7.32
Wałbrzych ul. Bystrzycka (basen) - godz.7.35
Wałbrzych ul. Noworudzka 8 - godz.7.40

Kalendarz imprez 2016

kalendarz-imprez2

Gmina Walim

Polecamy

LZS „Sudety”

NAJSTARSZA OSADA

NAJSTARSZA OSADA

Gdzie leży Myślęcin?, pięknie leży. A co to jest Myślęcin-wioska czy obiekt, miejsce topograficzne? Jednak od razu uspokajam,-istnieje, choć nawet dla wielu mieszkańców nawet Zagórza Śląskiego (nazwa ustanowiona 15 marca 1947r., do tego momentu od lata 1945r.-Chojny, podobnie jak zamek Grodno), rozwikłanie takich pytań może sprawić trochę kłopotu. A to w rzeczywistości zabudowa i grunty przy ul. Michała Drzymały (to od wsi Drzymałowo, Drzymałów czyli Dziećmorowice), w sławnym Zagórzu Śląskim. Inna sprawa, że nie każdej mapie Ziemi Wałbrzyskiej, umiejscawia się- tą od 1 kwietnia 1937r., część Zagórza Śląskiego. Zapomnieli o niej np. twórcy map wydanych w: 1974r.,1978r., 2005r. czy w 2006r. Pamiętali za to autorzy mapy Gór Sowich wydanej w 1986r. Jest też solidnej mapy wydanej przez Partnerstwo Sowiogórskie w 2011r. Z kolei w 1993r. została wydana przez Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP do spółki z Wojskowymi Zakładami Topograficznymi, szczegółowa jak przystało na wojskowe potrzeby mapa. Na niej nie umieszczono jednak naszej bohaterki, chyba dlatego, by zmylić ewentualnego agresora- a niech wraże tanki jadą wąską drogą na Klinek (polska nazwa ustanowiona 15 grudnia 1949r.), a my wtedy filipinkami lub Mołotowa koktajlami rzucim w nie- w tanki oczywiście. Żarty, żartami, a 1 czerwca 1948r. ministrowie Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych ustalili urzędową polską nazwę- Myślęcin i obowiązuje ona od 28 czerwca 1948r.

 

Myślęcin to wieś, która przez wieki całe, była samodzielną gminą. Tak, gminą. Od 9 maja 1874r. do 31 marca 1937r. jako gmina wchodziła w skład Urzędu Obwodowego- Amtsbezirk w Zagórzu Śląskim –Kynau. Był Myślęcin-Schenkendorf, ważną osadą, bo miał i ma nadal własny kościół z XV w. pw Podwyższenia Św. Krzyża i będący w rejestrze zabytków od 30 czerwca 1966r., a tutejszy folwark po raz pierwszy wzmiankowano – ho, ho- 18 października 1372r., kiedy księżna Agnieszka z Habsburgów, oddawała po śmierci burgrabiego Grodna- Ulrycha Schafa (Schofa)- syna Reincze i wnuka Reincze, w lenno, dobra zamkowe jego synowi Reincze.                                                                                                    Nowy burgrabia czy jak kto woli kasztelan, pełnił na świdnickim książęcym i starościańskim dworze, prestiżowy urząd sędziego. To jego syn -Ulryk Młodszy, bił się w 1410r. jako zaciężny rycerz Zakonu Krzyżackiego przeciwko Koronie i jej sojusznikom. Inna sprawa, że po stronie Krzyżaków biło się wielu śląskich rycerzy, w tym tacy, w których żyłach płynęło sporo polskiej krwi. Szkoda zatem, że dwa lata temu o rocznicy grunwaldzkiej victorii , było tak przeraźliwie głucho. Chociaż nie- pojawiały się opinie historyków, z których wynikało że braciszkowie to w sumie byli-śjur-mówiąc z angielska. A czy nie można było np. przypomnieć o ich eskapadach, bynajmniej nie turystycznych, w głąb Polski, albo powiedzieć który z papieży do społu z cesarzem ( w tym czasie braciszek przyrodni cesarza Wacław, był dziedzicem księstwa świdnicko-jaworskiego, a w jego imieniu rządził z Książa Janko z Chocienia zwany Dupowiczem, oczywiście Janko a nie Książ) ), zwrócił się do rycerstwa zachodniego o pomoc braciszkom -co to centralę w Malborku wtedy mieli, a odmawianie paciorków wcale nie był ich głównym zajęciem.

                                                                                                                                                                  Do dóbr, poza zamkiem wchodziły, w tym momencie wsie; Dziećmorowice (nazwa ustanowiona Jawornik, Jugowice, po połowie Jedlinki i Pogorzały, młyn na Bystrzycy oraz wspomniany folwark w Myślęcinie. A Zagórze Śląskie? Nie-Zagórze Śląskie- Kynau, powstało znacznie późnej- w 1493r. przy podziale dóbr jego nazwy nie wymienia się. Pojawia się dopiero 28 maja 1538r. Czy to rozwiązuje zagadkę momentu założenie tej wsi?

W dokumencie z 18 października 1372r. głucho jest też o Rusinowej (nazwa ustanowiona 12 listopada 1946r.). Do niej jednak powrócimy w październiku.

 

Pierwsza historyczna, udokumentowana informacja o istnieniu Myślęcina, datowana jest na 31 maja 1297r. Tego dnia bowiem, w Kamiennej Górze, wtedy mieście należącym do księstwa jaworskiego, książę śląski, jaworski, świdnicki i pan na Książu-Fürstenberg-Bolko I Surowy, wystawił dokument. Obecnych przy tym, było kilku zacnych mężów, w tym rycerz Peczold- sołtys Myślęcina (zapisano Schenchendorf), wójtowie Jawora-Mikołaj i Paczkowa- Johann, sołtys Peter z Lubnowa i inni.

Czyli ma Myślęcin już ponad 715 lat.

 

Dlaczego najstarsza?

Los sprawił, że wpis dokonany 31 maja 1297r., okazał się pierwszym znanym i zachowanym, a przez to najstarszym zapisem o istnieniu osady na terenie zakreślonej granicami współczesnej gminy Walim. Dopiero osiem lat później- w księdze fundacyjnej (Liber fundations episcopatus Vratislaviensis), należności na rzecz biskupa wrocławskiego- ks. Henryka z Wierzbnów, wymieniono m. in. nazwy takich osad jak:                                                                                                                                                                          -Glinno- Henrichow, polska nazwa ustanowiona 15 marca 1947r.

                                                                                                                                                                            -Jawornik-Jaworow, samodzielna gmina włączona do gminy Jugowice 1 kwietnia 1938r.

 

-Jugowice- Hugisdorf, polska nazwa ustanowiona 12 listopada 1946r. i obowiązująca od 16 grudnia 1946r.

                                                                                                                                                                       -Michałkowa– Michelsdorf, polska nazwa ustanowiona 9 września 1947r. i obowiązująca od 15 października 1947r.

 

-Niedźwiedzice-Bertoldi villa . polska nazwa ustanowiona 9 września 1947r.i obowiązująca od 15 października 1947r.

                                                                                                                                                                                -Siedlików-Sedlixdorf, nie jest znana lokalizacji tej osady, i nie należy jej utożsamiać z Siedlikowem- Zedlitzheide, założonym w 1737r.

                                                                                                                                                                              -Walim-Waltheri villa, polska nazwa ustanowiona 7 maja 1946r. i obowiązująca od 19 maja 1946r.

 

W księdze z 1305r. zapisano także Myślęcin-Svenkendorf.

 

Zwraca uwagę pierwotna pisownia nazw wyżej wymienionych osad. Przeważają nazwy pochodzące od imion męskich, najprawdopodobniej pierwszych sołtysów, zasadźców : Bertholdi villa- wieś Bertholda, Henrichow– wieś Henryka, Hugisdorf-wieś Hugo, Michelsdorf- wieś Michała, Waltheri willa-wieś Waltera.

Imiona, wskazują na pochodzenie osadników, kolonistów. Czy wymienione powyżej osady zostały przez nich założone? A może jakaś ich część została założona wcześniej, a kolonistom im je nadano, jako już zorganizowane, urządzone.

 

W księdze fundacyjnej z 1305r., z osad znajdujących się blisko Dziećmorowic, m. in. zapisano: Górną Bystrzycę- Bistricza, Lubachów- Breytenhayn, Podgórze- Dittrichsbach, Poniatów-Sybothonis villa, Wałbrzych- Waldenberc, Osiek, Ossek, który znajdował się w masywie Złotego Lasu oraz villa Ottonis, którą niektórzy znawcy historii utożsamiają z Rusinową. Piszący te słowa obstaje przy poglądzie, że Ottonis villa, Ottonisdorf ,uważana za zaginioną czyli wymarłą ,znajdowała się blisko rdzennego Wałbrzycha.

W przypadku obu dokumentów, nie pojawiła się nazwa zamku Grodno– Kinsprech, Kynsprech, ani też jego burgrabiego. Wskazuje to na to, że budowla jeszcze nie istniała, lub też była mało znaczącym obiektem. Czy kto kiedy rozwiąże ten problem?

 

Rycerz Peczold

Pierwszy sołtys Myślęcina, był rycerzem pierwszego księcia świdnickiego Bolka I zwanego Surowym. Pochodził najprawdopodobniej ze słowiańskich Łużyc, skąd na nasze tereny przybyło wielu kolonistów i rycerzy. Po raz pierwszy w dokumentach wymieniono go 31 maja 1297r. Dwa lata później- w 1299r.- zapisano jego imię przy okazji sporządzania pewnego dokumentu w Świdnicy. Nazwa wsi została zapisana wtedy w brzmieniu –Schenkendorf. Na ile należy wiązać nazwę wsi z nazwą osady, z której wywodził się Peczold, wszak na Łużycach, były osady opatrzone nazwami: Schenken i Schenychen. Z pewnością imię rycerza i sołtysa, wywodziło się od słowiańskiego Peszki, Pieszki. Czy mogła w jego żyłach płynąc słowiańska serbo-łużycka krew?. A powiedzmy przy tej okazji, że język jakim władali i władają oni, należy do grupy języków lechickich.

Kolejny raz Peczold pojawia się przy spisaniu dokumentu 24 września 1300r., w Świdnicy. Innym świadkiem, był wtedy sołtys niedalekiej Bystrzycy-Wystricza, noszący imię Revelinus. Dokument spisał książęcy skryba Tylmann. Onże zapisał nazwę interesującej nas osady w brzmieniu-Senkindorf.

Ostatni raz w zapisach sołtys Peczold pojawia się 30 września 1313r., kiedy to w Bardzie, dokument wystawił syn Bolka I Surowego i jego następca- książę Bernard- zięć księcia Władysława Łokietka. Książę Bernard zwany Statecznym, władał księstwem świdnickim od grudnia 1307r.                                                             Peczold występuje w sprawie, już jako niebyle kto, bo kasztelan świdnicki. Zasiadał wówczas na kasztelańskim zamku w książęcej Świdnicy, która ledwie kilkadziesiąt lat wcześniej stała się głównym ośrodkiem naszej części Dolnego Śląska. Przed nią taką rolę pełniło Pszenno, a przed nim Wierzbna. Najwcześniej jednak Gromolin utożsamiany z Grodziszczem. Był on grodem kasztelańskim już od przełomu X/XI w, a pierwsza zapisana o nim informacja, w bulli papieża Hadriana IV, datowana jest na 23 kwietnia 1155r., zresztą o Strzegomiu (zapisano Ztrigom) też.                                                                       Innym świadkiem spisania dokumentu, był rycerz Kilian Hugowicz ( jego potomkowie: Hannus, Gryg, Otte, Heynze i Olbrecht, bili się także pod Grunwaldem w szeregach wojsk zakonnych), który niebawem został burgrabią na Grodnie i przez to zarządcą klucza wsi, w tym m. in. Myślęcina i Dziećmorowic. Pierwszy raz jest o tym mowa, w dokumencie z 22 marca 1315r. Ale to już temat na inną pogadankę o dziejach naszych ciekawych i pięknych stron.

Wreszcie pojawia się Myślęcin na stronie dokumentu spisanego w tej wsi, 26 czerwca 1342r. Wiemy że reprezentantem księcia Bolko II Małego-syna Bernarda Statecznego, był wtedy Ulrych Schaf. Czy była to pierwsza o nim informacja jako o burgrabim na Grodnie?

 

Autor korzystał głównie z regestów śląskich, księgi fundacyjnej biskupstwa wrocławskiego z 1305r., pracy H. Schuberta Beschreibung und Geschichte der Burg Kynsburg,z 1910r., opracowania R. Jehke Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten oraz wskazanych numerów Monitora Polskiego z lat 1946-1949.

Roman Świst