Dziećmorowice
Dziećmorowice leżą w południowo – zachodniej części Polski, gminie Walim. Wieś Dziećmorowice, to jednocześnie sołectwo Dziećmorowice gminy Walim, której integralnymi częściami są: Nowa Wieś, Nowy Julianów i Stary Julianów.
1% podatku na rzecz OSP

mini
ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KRS: 0000116212

Przekaż 1% na OSP
58-308 Dziećmorowice
Sienkiewicza 18

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jak co roku kieruje prośbę do wszystkich identyfikujących się ze Związkiem o wspólne zaangażowanie w kampanię „1% podatku na rzecz Związku OSP RP”.

Ostrzeżenia meteorologiczne

Mapa ostrzeżeń dla Polski

Burze
Mapa burzowa Polski
ROKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW

Aktualny rozkład jazdy autobusów dowożących dzieci do szkoły w Jugowicach i Walimiu w roku szkolnym 2014/2015

Stary i Nowy Julianów-godz.7.00
Wałbrzych-Kozice ul. Strzegomska 6 - godz. 7.05
Dziećmorowice ul. Sienkiewicza 75 (świetlica) - godz.7.20
Dziećmorowice ul. Sienkiewicza 57 - godz.7.22
Dziećmorowice ul. Sienkiewicza 18 - godz.7.25
Dziećmorowice ul. Bystrzycka 54 - godz.7.30
Wałbrzych Rusinowa rondo - godz.7.32
Wałbrzych ul. Bystrzycka (basen) - godz.7.35
Wałbrzych ul. Noworudzka 8 - godz.7.40

Kalendarz imprez 2016
kalendarz-imprez2
Gmina Walim

Polecamy
LZS „Sudety”

Internet w Gminie

W dniu 16 marca 2015 roku, o godzinie 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Walim, w obecności Ministra Administracji i Cyfryzacji – Andrzeja Witolda Halickiego, odbyło  się uroczyste podpisanie umowy, pomiędzy Gminą Walim – reprezentowaną przez Wójta Adama Hausmana, a przedstawicielem firmy Viatelecome   Sp. z o.o. z Wrocławia – Panem Marcinem Tomaszewskim, reprezentującym   Konsorcjum firm: Viatelecome   Sp. z o.o. z Wrocławia i Sotronic Sp. z o.o. z Balic. Wydarzeniu temu towarzyszyła także Poseł na Sejm RP Izabela Katarzyna Mrzygłocka, a także  Przewodnicząca Rady Gminy Walim Zuzanna Bodurka oraz zaproszone media.

Umowa ta dotyczy  zadania  pn.” Zaprojektowanie i budowa infrastruktury sieci szerokopasmowej, dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz szkolenie Beneficjentów w ramach projektu pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim”, realizowanego przez Gminę Walim w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,  na kwotę 5.647.500,00 zł.

Podpisanie umowy jest kolejnym krokiem zmierzającym do rozwoju społecznego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim.

Dzięki dofinansowaniu z  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (8. Oś Priorytetowa-Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion), w wysokości 6.155.686,00 zł, około 95 % obszaru gminy zostanie pokryte siecią umożliwiającą dostęp  do internetu za pomocą łącza WiFi. Dzięki temu wszyscy mieszkańcy oraz turyści będą mogli bezpłatnie korzystać z sieci globalnej. Ponadto zakupionych zostanie blisko 400 zestawów komputerowych, które zostaną przekazane do gminnych instytucji kulturalnych i oświatowych, w ilości  90 sztuk oraz mieszkańcom gminy Walim, wytypowanym na podstawie opracowanego regulaminu, w ilości 300 sztuk, w szczególności zdolnym uczniom, osobom spełniającym kryteria dochodowe, osobom niepełnosprawnym oraz osobom 50 plus. To skuteczny element walki z tzw. wykluczeniem cyfrowym. Realizacja projektu przewidziana jest na okres 5 lat. Obejmuje nie tylko stworzenie systemu dostępu do internetu, ale również późniejszą modernizację zestawów komputerowych.

DSC_4635-1024x678

Zakończenie realizacji zadania  pn.” Zaprojektowanie i budowa infrastruktury sieci szerokopasmowej, dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz szkolenie Beneficjentów w ramach projektu pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim” przewidziane jest do 31 grudnia 2015 roku.

Dzień, w którym będziemy mogli swobodnie, a zarazem bezpłatnie korzystać z internetu  na terenie Gminy Walim, nareszcie zbliża się „wielkimi krokami”.

Źródło: www.walim.pl