Dziećmorowice
Dziećmorowice leżą w południowo – zachodniej części Polski, gminie Walim. Wieś Dziećmorowice, to jednocześnie sołectwo Dziećmorowice gminy Walim, której integralnymi częściami są: Nowa Wieś, Nowy Julianów i Stary Julianów.
1% podatku na rzecz OSP

mini
ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KRS: 0000116212

Przekaż 1% na OSP
58-308 Dziećmorowice
Sienkiewicza 18

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jak co roku kieruje prośbę do wszystkich identyfikujących się ze Związkiem o wspólne zaangażowanie w kampanię „1% podatku na rzecz Związku OSP RP”.

Ostrzeżenia meteorologiczne

Mapa ostrzeżeń dla Polski

Burze
Mapa burzowa Polski
ROKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW

Aktualny rozkład jazdy autobusów dowożących dzieci do szkoły w Jugowicach i Walimiu w roku szkolnym 2014/2015

Stary i Nowy Julianów-godz.7.00
Wałbrzych-Kozice ul. Strzegomska 6 - godz. 7.05
Dziećmorowice ul. Sienkiewicza 75 (świetlica) - godz.7.20
Dziećmorowice ul. Sienkiewicza 57 - godz.7.22
Dziećmorowice ul. Sienkiewicza 18 - godz.7.25
Dziećmorowice ul. Bystrzycka 54 - godz.7.30
Wałbrzych Rusinowa rondo - godz.7.32
Wałbrzych ul. Bystrzycka (basen) - godz.7.35
Wałbrzych ul. Noworudzka 8 - godz.7.40

Kalendarz imprez 2016
kalendarz-imprez2
Gmina Walim

Polecamy
LZS „Sudety”

OGŁOSZENIE – stypendium szkolne na rok szkolny 2012/2013

Do 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, języków obcych i kolegiów służb społecznych – do 15 października 2012r można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013

Wnioski można pobrać w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Walimiu

ul. Boczna 8,w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jugowicach i Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu  lub za pośrednictwem strony internetowej  BIP Walim w zakładce jednostki organizacyjne –Gminny Zespół Obsługi Szkół.

Wypełnione wnioski należy składać w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Walimiu w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2012r,a w przypadku słuchaczy w/w kolegiów do 15 października 2012r.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 zł NETTO – zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Dz. U. nr 64 poz. 593 z późn. zmianami. Do wniosku dołącza się zaświadczenie o wysokości wszystkich dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Z dniem 1 października 2012 r. planowana jest zmiana kryterium dochodowego warunkującego przyznanie pomocy materialnej z 351 zł na 456 zł netto na osobę w rodzinie.