Dziećmorowice

Dziećmorowice leżą w południowo – zachodniej części Polski, gminie Walim. Wieś Dziećmorowice, to jednocześnie sołectwo Dziećmorowice gminy Walim, której integralnymi częściami są: Nowa Wieś, Nowy Julianów i Stary Julianów.

1% podatku na rzecz OSP

mini
ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KRS: 0000116212

Przekaż 1% na OSP
58-308 Dziećmorowice
Sienkiewicza 18

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jak co roku kieruje prośbę do wszystkich identyfikujących się ze Związkiem o wspólne zaangażowanie w kampanię „1% podatku na rzecz Związku OSP RP”.

Ostrzeżenia meteorologiczne

Mapa ostrzeżeń dla Polski

Burze

Mapa burzowa Polski

ROKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW

Aktualny rozkład jazdy autobusów dowożących dzieci do szkoły w Jugowicach i Walimiu w roku szkolnym 2014/2015

Stary i Nowy Julianów-godz.7.00
Wałbrzych-Kozice ul. Strzegomska 6 - godz. 7.05
Dziećmorowice ul. Sienkiewicza 75 (świetlica) - godz.7.20
Dziećmorowice ul. Sienkiewicza 57 - godz.7.22
Dziećmorowice ul. Sienkiewicza 18 - godz.7.25
Dziećmorowice ul. Bystrzycka 54 - godz.7.30
Wałbrzych Rusinowa rondo - godz.7.32
Wałbrzych ul. Bystrzycka (basen) - godz.7.35
Wałbrzych ul. Noworudzka 8 - godz.7.40

Kalendarz imprez 2016

kalendarz-imprez2

Gmina Walim

Polecamy

LZS „Sudety”

Internet w Gminie

W dniu 16 marca 2015 roku, o godzinie 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Walim, w obecności Ministra Administracji i Cyfryzacji – Andrzeja Witolda Halickiego, odbyło  się uroczyste podpisanie umowy, pomiędzy Gminą Walim – reprezentowaną przez Wójta Adama Hausmana, a przedstawicielem firmy Viatelecome   Sp. z o.o. z Wrocławia – Panem Marcinem Tomaszewskim, reprezentującym   Konsorcjum firm: Viatelecome   Sp. z o.o. z Wrocławia i Sotronic Sp. z o.o. z Balic. Wydarzeniu temu towarzyszyła także Poseł… Continue reading

OGŁOSZENIE

W dniu 16 i 17 marzec 2015r.

  1. w godzinach od 14:00 do 16:30       w Wiejskim Domu Kultury w  Dziećmorowicach.
  2. w godzinach od 17:00 do 20:00       w biurze sołtysa przy ul. Sienkiewicza 11 w Dziećmorowicach.

Można dokonać wpłat podatku za rok 2015.

DO OSÓB KTÓRYM POWYŻSZE TERMINY LUB GODZINY NIE ODPOWIADAJĄ SOŁTYS PODJEDZIE OSOBIŚCIE PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU TELEFONICZNYM TERMINU! TEL. 605225452

SOŁTYS PIOTR POL

III Turniej Siatkówki Drużyn Sołeckich

turniej

Nowym Sołtysem Dziećmorowic Piotr Pol

Zakończyło się zebranie związane z wyborem Sołtysa Dziećmorowic. Największą liczbę głosów uzyskał Piotr Pol. W skład Rady Sołeckiej weszli Jerzy Pawłowski, Piotr Ruchała i Marcin Kwiatkowski

Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej

IMG_4130IMG_4127

 

 

 

Zebranie sprawozdawcze OSP Dziećmorowice

W piątek 27-02-2015 odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP w Dziećmorowicach.  Omówiono realizację zadań za 2014 rok oraz przyjęto plan na 2015 rok. W zabraniu uczestniczyli goście z KM PSP w Wałbrzychu oraz OSP z Zagórza Śląskiego i Walimia. Nasi strażacy otrzymali prezent w postaci kasków.

 

IMG_4112

IMG_4114

IMG_4118

IMG_4120

 

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej

W dniu 2 marca o godz. 17,00 w  Domu Kultury w Dziećmorowiacach  odbędą się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej

 

Zapraszamy

Co to jest ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci elektronicznej. Ideą przyświecającą budowie ePUAP było stworzenie jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych; tak powstał portal www.epuap.gov.pl.

Portal zapewnia sprawną komunikację pomiędzy:

  • Obywatelami a administracją
  • Przedsiębiorcami a administracją
  • Instytucjami administracji publicznej

 

ePUAP dla obywateli

 

Obywatele, poszukując usługi, którą chcieliby zrealizować za pośrednictwem portalu www.epuap.gov.pl,… Continue reading

Nowa elewacja na budynku Piekarni Maciąg

2015-01-19 08.34.36

Życzenia

zyczenia_swia1

Agroturystyka Gościniec Nowa Wioska

Agroturystyka Gościniec Nowa Wioska państwa Mirosławy i Mariusza Bogdańskich z Dziećmorowic zdobyła pierwsze miejsce w organizowanym przez wałbrzyskie Starostwo Powiatowe i Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu – Powiatowy Zespół Doradców w Wałbrzychu, dorocznym, powiatowym konkursie. Zobacz zdjęcia z podsumowania tegorocznej rywalizacji, które odbyło się u zwycięzców w Dziećmorowicach, w gminie Walim.

Więcej…

UWAGA: INFORMACJA DLA RODZICÓW

 WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015

Informuje  się o  możliwości skorzystania z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r.-„Wyprawka szkolna” dzieciom  i młodzieży uczęszczającym do szkół na terenie Gminy Walim .

1.Kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł netto  na osobę w rodzinie.

2.Dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w :

–  klasie II- III szkoły podstawowej i wysokość dofinansowania wynosić będzie do kwoty… Continue reading

Darmowe Szkolenia komputerowe w Dziećmorowicach

Firma szkoleniowa bit Polska Sp. z o.o. zaprasza osoby niepełnosprawne do bezpłatnego udziału w projekcie „Warsztat Integracji Cyfrowej”.
Do projektu mogą zgłaszać się osoby:

  • z województwa dolnośląskiego w wieku 18-64 lata
  •  posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
  • zamieszkujące lub pracujące na terenie województwa dolnośląskiego
  • o niskim poziomie wiedzy oraz umiejętności z zakresu obsługi komputera (o zakwalifikowaniu do projektu    zadecyduje wynik testu).

Osoby uczestniczące w projekcie wezmą udział w szkoleniu z zakresu obsługi komputera (60 godzin). Po… Continue reading

Festiwal SERA Dziećmorowice 2014

53e623635e8cc_g1

Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim

Gmina Walim zaprasza do udziału w projekcie pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim”, realizowanego w ramach Działania: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Osi priorytetowej: 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Celem głównym Projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 300. gospodarstw domowych z terenu Gminy Walim zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz prowadzenie działań koordynacyjnych w jednostkach podległych.

Beneficjentami ostatecznymi… Continue reading

IX Międzywiejskie Zamieszki Sprawnościowe

W sobotę 14 czerwca, na boisku sportowym w Zagórzu śląskim odbyły się IX Zamieszki Międzywiejskie. Wystartowało 7 sołectw, i choć wszyscy walczyli jak lwy, to zdecydowaną przewagę wykazały „niedźwiedzie” z Niedźwiedzicy. Zespół Sołtysa Mieczysława Sidora był, pomimo wspaniałych prób pozostałych drużyn, nie do pobicia. I było tak, jak śpiewała młodzież z Niedźwiedzicy: była zabawa, była jaj bicie i znowu piwa było picie!!! Bowiem główną nagrodą była beczka piwa, na której zawartości smakowanie sołtys Niedźwiedzicy zaprosił wszystkich chętnych. Zwycięskie sołectwo otrzymało… Continue reading

GMINA WALIM ZAPRASZA

Gmina Walim zaprasza do udziału w projekcie pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim”, realizowanego w ramach Działania: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Osi priorytetowej: 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Celem głównym Projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 300. gospodarstw domowych z terenu Gminy Walim zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz prowadzenie działań koordynacyjnych w jednostkach podległych.

Beneficjentami ostatecznymi projektu mogą zostać:… Continue reading