Dziećmorowice
Dziećmorowice leżą w południowo – zachodniej części Polski, gminie Walim. Wieś Dziećmorowice, to jednocześnie sołectwo Dziećmorowice gminy Walim, której integralnymi częściami są: Nowa Wieś, Nowy Julianów i Stary Julianów.
1% podatku na rzecz OSP

mini
ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KRS: 0000116212

Przekaż 1% na OSP
58-308 Dziećmorowice
Sienkiewicza 18

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jak co roku kieruje prośbę do wszystkich identyfikujących się ze Związkiem o wspólne zaangażowanie w kampanię „1% podatku na rzecz Związku OSP RP”.

Ostrzeżenia meteorologiczne

Mapa ostrzeżeń dla Polski

Burze
Mapa burzowa Polski
ROKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW

Aktualny rozkład jazdy autobusów dowożących dzieci do szkoły w Jugowicach i Walimiu w roku szkolnym 2014/2015

Stary i Nowy Julianów-godz.7.00
Wałbrzych-Kozice ul. Strzegomska 6 - godz. 7.05
Dziećmorowice ul. Sienkiewicza 75 (świetlica) - godz.7.20
Dziećmorowice ul. Sienkiewicza 57 - godz.7.22
Dziećmorowice ul. Sienkiewicza 18 - godz.7.25
Dziećmorowice ul. Bystrzycka 54 - godz.7.30
Wałbrzych Rusinowa rondo - godz.7.32
Wałbrzych ul. Bystrzycka (basen) - godz.7.35
Wałbrzych ul. Noworudzka 8 - godz.7.40

Kalendarz imprez 2016
kalendarz-imprez2
Gmina Walim

Polecamy
LZS „Sudety”

UWAGA: INFORMACJA DLA RODZICÓW

 WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015

Informuje  się o  możliwości skorzystania z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r.-„Wyprawka szkolna” dzieciom  i młodzieży uczęszczającym do szkół na terenie Gminy Walim .

1.Kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł netto  na osobę w rodzinie.

2.Dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w :

–  klasie II- III szkoły podstawowej i wysokość dofinansowania wynosić będzie do kwoty 225 zł

– klasie VI szkoły podstawowej i wysokość dofinansowania wynosić będzie do kwoty 325 zł

–  dofinansowanie przysługiwać będzie również uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty.

3.W roku szkolnym 2014/2015 z „ Wyprawki szkolnej ” zostaną wyłączeni pierwszoklasiści. Pierwszoklasiści  otrzymają bezpłatne podręczniki w Szkole  oraz  materiały edukacyjne.

4.Wnioski dostępne będą od 25.08.2014r.  na stronie internetowej  BIP Walim-jednostki organizacyjne- GZOSz.-pomoc materialna dla uczniów lub można pobrać osobiście w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Walimiu lub w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu ,Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jugowicach

5.Wnioski należy składać w Gminnym Zespole Obsługi Szkół  lub w wyżej wymienionych  szkołach  do 09.09.2014 roku.

4.Do wniosku należy dołączyć dokumenty o dochodzie miesięcznym poprzedzającym jego złożenie      ( rodzaje dokumentów wymienione są w załączniku do wniosku).