Dziećmorowice
Dziećmorowice leżą w południowo – zachodniej części Polski, gminie Walim. Wieś Dziećmorowice, to jednocześnie sołectwo Dziećmorowice gminy Walim, której integralnymi częściami są: Nowa Wieś, Nowy Julianów i Stary Julianów.
1% podatku na rzecz OSP

mini
ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KRS: 0000116212

Przekaż 1% na OSP
58-308 Dziećmorowice
Sienkiewicza 18

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jak co roku kieruje prośbę do wszystkich identyfikujących się ze Związkiem o wspólne zaangażowanie w kampanię „1% podatku na rzecz Związku OSP RP”.

Ostrzeżenia meteorologiczne

Mapa ostrzeżeń dla Polski

Burze
Mapa burzowa Polski
ROKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW

Aktualny rozkład jazdy autobusów dowożących dzieci do szkoły w Jugowicach i Walimiu w roku szkolnym 2014/2015

Stary i Nowy Julianów-godz.7.00
Wałbrzych-Kozice ul. Strzegomska 6 - godz. 7.05
Dziećmorowice ul. Sienkiewicza 75 (świetlica) - godz.7.20
Dziećmorowice ul. Sienkiewicza 57 - godz.7.22
Dziećmorowice ul. Sienkiewicza 18 - godz.7.25
Dziećmorowice ul. Bystrzycka 54 - godz.7.30
Wałbrzych Rusinowa rondo - godz.7.32
Wałbrzych ul. Bystrzycka (basen) - godz.7.35
Wałbrzych ul. Noworudzka 8 - godz.7.40

Kalendarz imprez 2016
kalendarz-imprez2
Gmina Walim

Polecamy
LZS „Sudety”

Z komputerem na TY – kursy ECDL podnoszące kwalifikacje, wiedzę i umiejętności obsługi komputera wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego.

Szkolenia są skierowane do 210 osób, pracujących jak i osób niezatrudnionych,

w wieku 25-64l., zamieszkałych na obszarze województwa dolnośląskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku.

Szkolenia ECDL Start składają się z 4 modułów (64h):

  1. Moduł I Podstawy technik informatycznych

– podstawy użytkowania i zastosowań komputerów.

  1. ModułUżytkowanie komputerów

– praca z ikonami, oknami, zarządzanie i praca z plikami, kompresja plików, zabezpieczenia przed wirusami, drukowanie.

  1. Moduł III Przetwarzanie tekstów

– praca z aplikacją, przetwarzanie tekstu, ustawienia programu, podstawowe operacje, obiekty, tworzenie tabel, wstawianie grafiki i wykresów, korespondencja seryjna.

  1. Moduł IV Usługi w sieciach informatycznych

– Internet, nawigacja między stronami www, wyszukiwanie informacji, poczta elektroniczna.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

•   osoby 50+

•   osoby z wykształceniem co najwyżej średnim

•   osoby niepełnosprawne

•   osoby pozostające bez zatrudnienia co najmniej 6 m-cy

przed przystąpieniem do projektu

•   osoby powracające oraz wchodzące na rynek pracy

•   osoby po przerwie związanej z urodzeniem dziecka

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Persona Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy

ul. Lotnicza 60

88-100 Inowrocław

Tel: 733-749-240

Plakat projektu

Szczegółowe informacje na stronie:

www.persona.edu.pl